Hoganův osobnostní dotazník - Zásady bezpečné jízdy [B]

00 : 00

1. otázka: Může řidič číst za jízdy z mapy?

2. otázka: Ve výhledu z motorového vozidla vidíš děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováš?

3. otázka: Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:

4. otázka: Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budeš řešit:

5. otázka: Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem předních kol budeš řešit:

6. otázka: Příčinou vzniku aquaplaningu je:

7. otázka: Při jízdě v obytné zóně se před tvým vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak bys měl/a reagovat?

8. otázka: Při jízdě v obci se před tvým vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak bys měl/a reagovat?

9. otázka: Při jízdě se před tvým vozidlem zpoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč. Jak bys měl/a reagovat?

10. otázka: Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravuješ na střešním nosiči zavazadel vozidla?

11. otázka: Pokud kontrolka směrových světel bliká výrazně rychleji než obvykle, může být příčinou:

12. otázka: Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla?

13. otázka: Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?

14. otázka: Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:

15. otázka: Airbagy:

16. otázka: Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří:

17. otázka: Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po požití malého množství alkoholu, např. půl litru desetistupňového piva?

18. otázka: Na dálnici musíš počítat se silným bočním větrem především:

19. otázka: Na dálnici musíš počítat se silným bočním větrem především:

20. otázka: Za minimální bezpečnou vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je zpravidla považován:

21. otázka: Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí:

22. otázka: Správný tlak huštění pneumatik se zjišťuje:

23. otázka: Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?

24. otázka: Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?

25. otázka: Smyk vozidla při průjezdu zatáčkou může způsobit?

26. otázka: Musíš být opatrný, chceš-li použít k jízdě vozidlo, se kterým jedeš poprvé?

27. otázka: Je zapotřebí být opatrný, pokud řídíš poprvé vozidlo, které neznáš?

28. otázka: Když zvýšíš rychlost jízdy na dvojnásobek (např. z 50 km/h na 100 km/h), prodlouží se tím brzdná dráha tvého vozidla na suché vozovce:

29. otázka: Sníh, náledí nebo rozbředlý sníh na vozovce vyžadují:

30. otázka: Vzduchový vír nebo náraz vzniklý při předjíždění:

31. otázka: Při přepravě nákladu na střešním nosiči zavazadel:

32. otázka: Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy tvého vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h:

33. otázka: Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:

34. otázka: Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí dojde:

35. otázka: Těhotné ženy:

36. otázka: Chystáš se předjet cyklistu. Bude stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

37. otázka: Za jízdy v noci se ti náhle v dálkových světlech objeví lesní zvěř. Jak se zachováš?

38. otázka: Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:

39. otázka: Ve výhledu z motorového vozidla vidíš skupinu dětí na chodníku. Jak se zachováš?

40. otázka: Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče:

41. otázka: Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce:

42. otázka: Při jízdě vozidla po krajnici:

43. otázka: Řidič jedoucí před tebou dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováš?

44. otázka: Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:

45. otázka: Častou příčinou těžkých nehod na dálnici je:

46. otázka: Řidič vozidla jedoucího před tebou zřejmě zapomněl vypnout znamení o změně směru jízdy vlevo. Jak se zachováš?

47. otázka: Jedeš za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováš?

48. otázka: Jedeš za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováš?

49. otázka: Jedeš za hustého deště za nákladním vozidlem, které intenzivně znečišťuje tvoje přední okno. Jak se zachováš?

50. otázka: Projíždíš podél pastviny s pasoucím se dobytkem. Měl/a bys:

51. otázka: Předjíždíš jezdce na koni. Před zahájením předjíždění:

52. otázka: Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:

53. otázka: Je silný dešť důvodem ke snížení rychlosti jízdy?

54. otázka: Chodec na přechodu pro chodce signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Jak se zachováš?

55. otázka: Při míjení osvětlených vozidel řidič musí:

56. otázka: Snížit spotřebu paliva vozidla lze:

57. otázka: Protiblokovací brzdový systém (ABS):

58. otázka: Může telefonování za jízdy při použití handsfree ovlivnit reakční dobu řidiče?

59. otázka: Je minimální bezpečná vzdálenost mezi jedoucími vozidly zákonem přesně definována v metrech?

60. otázka: Ovlivní ovládání navigačního systému vozidla za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

61. otázka: Ovlivní připojování nabíječky k mobilnímu telefonu za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

62. otázka: Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

63. otázka: Může ovlivnit nevhodné obutí řidiče reakční dobu nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

64. otázka: Může ovlivnit používání nevhodného obutí za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

65. otázka: Může ovlivnit nevhodně zabezpečené zvíře za jízdy reakční dobu řidiče a čas nutný k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

66. otázka: Za snížené viditelnosti, deště a zhoršených klimatických podmínek je bezpečný odstup za vpředu jedoucím vozidlem?

67. otázka: Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:

68. otázka: Jakou metodou lze v případě krizové situace minimalizovat brzdnou dráhu na většině povrchů vozovky s vozidlem, které je vybaveno ABS?

69. otázka: Jakým způsobem lze určit optimální bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem?

70. otázka: Jakým způsobem systém front assist (systém zabraňující, nebo snižující následky čelního střetu) pomáhá v krizové situaci?

71. otázka: Systém ESC (ESP):

72. otázka: Airbag:

73. otázka: Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

74. otázka: Ovlivní konzumace potravin za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

75. otázka: Při přepravě dětí a jejich umístění do dětské autosedačky je důležité zejména dbát na:

76. otázka: Kdy je nutné vypnout čelní airbag před sedadlem spolujezdce s ohledem na přepravu dětí v zádržném systému?

77. otázka: S jakým rizikem může řidič počítat při jízdě za označeným výcvikovým vozidlem autoškoly?

78. otázka: Jedeš za dvěma motocykly, jejichž řidiči používají označení “L” (autoškola). Je vzhledem k bezpečnosti silničního provozu vhodné se zařazovat při předjíždění mezi tato vozidla?

79. otázka: Jak může řidič snížit riziko střetu s projíždějícím cyklistou při vystupovaní z vozidla?